பணப்பெட்டி அமைக்கசிறந்த முறை

பணப்பெட்டி அமைக்கசிறந்த முறை என்பது, தென்மேற்கு அறையின் வாசல் வடக்காக இருக்கும்பொழுது வடக்கு பார்த்தும், கிழக்கு வாசலாக இருக்கும் போது, கிழக்கு பார்த்தும் வைப்பது சிறப்பு. இந்த இடத்தில் வடக்கு பார்த்து, கிழக்கு பார்த்து வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதை விட, மேற்கூறியபடி அமைப்பதுதான் மிகுந்த நன்மையளிக்கும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

Arukkani Jagannathan.

வாஸ்து மற்றும்

#ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

whatsapp/ ph : 9965021122