படுக்கையறை கழிவறைகள் வாஸ்து/ bedroom toilet vastu tamil/ nathakadaiyur vastu/ நத்தக்காடையூர் வாஸ்து

படுக்கையறை கழிவறைகள் வாஸ்து,bedroom toilet vastu tamil,nathakadaiyur vastu, நத்தக்காடையூர் வாஸ்து, படுக்கையறையில் போடப்படும் கழிவறை, வாஸ்துப்படி படுக்கையறை,குளியல் அறை மற்றும் கழிவறை வாஸ்து , Vastu for Toilet and Bath room ,Bath room Toilet – Vasthu,Vastu Shastra Consultants in Komarapalayam Nathakadaiyur,,Vastu Shastra Consultants in Nathakadaiyur,, vastu-for-bedroom. ,vastu for attached bathroom and toilet in tamil, south-east toilet vastu in tamil, vastu for toilet seat facing in tamil, septic tank vastu in tamil, bedroom vastu in tamil, pooja room vastu in tamil, vastu for attached bathroom in bedroom, kitchen vastu in tamil, Vastu Shastra Consultants in Komarapalayam Nathakadaiyur Erode, படுக்கையறையில் போடப்படும் கழிவறை, வடமேற்கு மூலையில் போட வேண்டும். * படுத்து உறங்கும் போது வடக்கு,படுக்கை அறை வாஸ்து படி எப்படி அமைத்து கொண்டால் நமக்கு … அறையின் வடமேற்கு மூலையில் தான் கழிவறை அமைக்க வேண்டும்,நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்போதும் கழிவறை என்பதனை … ஒரு வீட்டில் கழிவறை குளியலறை எங்கு அமைக்க வேண்டுமென வாஸ்து ரீதியாக … படுக்கையறைக்கு ஒட்டியவாறு கழிப்பறை அமைக்கும் போது கூட அந்த படுக்கை,Bath room, Toilet – Vasthu | Tamil Astrology Rasi Palan ,vastu-for-bedroom. வாஸ்து கோட்பாடுகளைப் பின்பற்றி வரும் ஒரு வீடு,Top Vastu Pyramid in Komarapalayam Nathakadaiyur, Erode. Find ✓Vastu Shastra Consultants, ✓Vastu Shastra Consultants For Residence, ✓Pyramid Vastu