படி அளவுகள் அகலம் உயரம் வாஸ்து /கடலாடி வாஸ்து / ராமேஸ்வரம் சார்ந்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட வாஸ்து

படி அளவுகள் அகலம் உயரம் வாஸ்து,கடலாடி வாஸ்து,ராமேஸ்வரம் சார்ந்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட வாஸ்து ,kadaladi vastu, Astrologers in Kadaladi, வீடுகளில் மாடிப்படி,அறையின் நீள – அகலம் ,தமிழர் அளவை முறைகள்,மனை அடி சாஸ்திரம் குழி கணக்கு, Vastu Shastra refers/ Kadaladi, Tamil Nadu, India. Hometown. About Adhithya,கடலாடி அருகேமாரியூர் காந்திநகரில் உள்ள … 10ல் வாஸ்து சாந்தி,