படிகள் வாஸ்து/ மல்லேஸ்வரம் வாஸ்து/ சென்னை வாஸ்து /Vastu Consultants in Malleswaram/chennaivasthu

மல்லேசுவரம் (Malleswaram, மல்லேஸ்வரம்) என்னும் பகுதி இந்தியாவில் கருநாடக மாநிலத்தில் பெங்களூரு பெரு நகரத்தில் வடமேற்கே அமைந்துள்ள பகுதி. இங்கு காடு மல்லேசுவரா கோயில் உள்ளதால் இப்பெயர் பெற்றது. முன்னர் இவ்வூர் மல்லபுரா என அழைக்கப்பட்டது. 1898 ஆம் ஆண்டு கொடுசூரி நோய் பரவிய காலத்தில், பெங்களூரு நகரத்தின் நடுவே இருந்து வெளியே போய் குடியிருக்கப் பலர் விரும்பியதால் இப்பகுதி வளர்ச்சி பெற்றது. பசவனகுடியும் மல்லேசுவரமும் பெங்களூரு நகரத்தின் பழைய குடியிருப்புப் பகுதிகள். இதனை மைசூரு நாட்டரசின் திவானாக இருந்த சேசாத்திரி ஐயர் என்பவர் திட்டமிட்டு வளர்த்தெடுத்தது

மல்லேஸ்வரம் வாஸ்து,படிகள் வாஸ்து,சென்னை வாஸ்து,படிக்கட்டு அமைப்பதற்கு வாஸ்து, Top 100 Vastu Shastra Consultants in Malleswaram,Vastu Consultants in Malleswaram,chennaivasthu ,Best Vastu Shops in Malleshwaram Bangalore, tamil Vaastu Consultants near Malleswaram,tamil Vastu Shastra Consultants Bangalore ,Top 5 Best tamil Vastu Consultant in Bangalore,Vastu Solutions Malleswaram Bangalore, Scientific Vastu Consultants in Bangalore,

Malleswaram is a North-Western suburb of Bangalore city, one of the zones of BBMP. It was developed as a planned suburb after the great plague of 1898,[citation needed] which caused many people to move out of the city center. It derives its name from the Kadu Malleshwara Temple.[1] The neighborhood houses many offices one them being World Trade Center Bangalore. It also have shopping malls such as Mantri Square and Orion Mall etc.

HV Nanjundaiah, the first Vice-Chancellor of Mysore University is credited with the building of the then suburb of Malleswaram.[1] The neighbourhood of Malleswaram hosts people from all walks of life. The Nobel laureate C.V. Raman, scientist Krishnaswamy Kasturirangan, badminton world champion Prakash Padukone and his daughter Deepika Padukone, noted Carnatic musician Doraiswamy Iyengar and film stars Saroja DeviRadhika Pandit and Jaggesh have all lived here.