தை சார்வரி 14 ஜனவரி 27ந்தேதி 2021 ஆம் ஆண்டு

#சார்வரி_தை 14
#January 27
#secrets_of_vastu:
#வாஸ்து_இரகசியம்

ஒரு இல்லத்தின் கழிவறைகள் என்பது, மேற்கு சுவரை ஒட்டியும், வடக்கு சுவரை ஒட்டியும் வருவது வாஸ்து அமைப்பின் நன்மையை தரும். அதுவும் மேற்கு சுவரில் வடக்காகவும், வடக்கு சுவரில் மேற்காகவும் இருக்க வேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் தெற்கு சுவரை ஒட்டியும்,  கிழக்கு சுவரை ஒட்டியும் கழிவறைகள் வரவே கூடாது.

என்றும் அன்புகலந்த நன்றிகளுடன்,

Arukkani Jagannathan.
#வாஸ்து மற்றும்
#ஆயாதி_வாஸ்து_நிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
        செயல்படுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

whatsapp/ ph : 99418 99995

www.chennaivasthu.com

youtube: https://www.youtube.com/user/jagannathan6666

#சென்னை_வாஸ்து
#சென்னை_வாஸ்து_நிபுணர்
#தமிழ்_வாஸ்து_நிபுணர்
#chennaivasthu
#vastu_consultant,_in_chennai
#vastu_ consultant_in_tamilnadu
#Money_attraction_tips
#பணம் பெறுக
#வாஸ்து, #உளவியல், #ஆன்மீகம்  #Money_Attraction_Tips  #chennai_vastu  
2009 முதல்2015 வரை #மயன்_வாஸ்து.
(இடையே அறிவை புதுப்பிக்க
#ஆண்டாள்_வாஸ்து வோடு பயணம்
#Andal_Vastu first batch training expert
ஆண்டாள் வாஸ்துவின் முதல் வாஸ்து வகுப்பில் #பயிற்சி எடுத்த #வாஸ்து_நிபுணர்)
2015 முதல் சென்னை வாஸ்து என்ற தனிப்பெயரோடு பயணம்