வியாபாரம் அமோகமாக வாஸ்து, லாபம் அதிகரிக்க தெற்கு பார்த்த கடை வாஸ்து | Vastu for south facing shops

வியாபாரம் அமோகமாக, லாபம் அதிகரிக்க வாஸ்து,, தெற்கு பார்த்த கடை வாஸ்து ,Vastu for south facing shops, கடைகளில் வியாபாரம் தொழில் செழிக்க வாஸ்து, ,கிழக்கு பார்த்து கடை வாஸ்து, செல்வம் கொழிக்க, வியாபாரம் ,