தென்மேற்கு மூலையில் பூஜை அறை இருக்கலாமா

பூஜை அறை வாஸ்து படி எங்கு இருக்க வேண்டும்,தென்மேற்கு மூலையில் பூஜை அறை இருக்கலாமா,பூஜை அறை வைக்க சிறந்த திசை வாஸ்து சாஸ்திரம்,Pooja Room Vastu,வீட்டில் பூஜை அறை வாஸ்து,Pooja room vastu in tamil ,பூஜை அறை வாஸ்து,தென்மேற்கு மூலையில் பூஜை அறை,வாஸ்து படி பூஜை அறை எந்த மூலையில் இருக்க,How to Design Your Pooja Room According to Vastu,Pooja/Prayer Room Vastu Tips, Pooja room Vastu tips for every Indian home ,Can I have a pooja room in the southwest side,