துணை தனி சமையலறைகள் வாஸ்து / Vastu Shastra Consultants in Kilapavur / கீழபாவூர் வாஸ்து

Vastu Shastra Consultants in Kilapavur,துணை தனி சமையலறைகள் வாஸ்து,கீழபாவூர் வாஸ்து, தனி வீடுகளில் அல்லது அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் சமையலறை,சமையலறை,வடகிழக்கில் சமையல் அறை, வடமேற்கு திசை வாஸ்து, வாஸ்து மூலை, வடகிழக்கு மூலை வாஸ்து, படுக்கையறை வாஸ்து, உப்பு வாஸ்து,லட்சுமி நரசிம்மர் கோயில் கீழபாவூர் வாஸ்து, நரசிம்மர் கோவில் கீழபாவூர் வாஸ்து, தாளக்கரை லட்சுமி நரசிம்மர் கோயில் கீழபாவூர் வாஸ்து, ஆவணியாபுரம் லட்சுமி நரசிம்மர் கோவில் கீழபாவூர் வாஸ்து, லஷ்மி நரசிம்மர் கீழபாவூர் வாஸ்து, சிங்கபெருமாள் கோவில் வரலாறு கீழபாவூர் வாஸ்து, நாமக்கல் நரசிம்மர் கோவில் கீழபாவூர் வாஸ்து,