திருப்பூர் வாஸ்து/வடக்கு / கிழக்கு திசைவாஸ்து/ காம நாயக்கன்பாளையம் வாஸ்து/kamanaickenpalayam vastu

வடக்கு / கிழக்கு எல்லை வரை மூடப்பட்டு கட்டிடம்,திருப்பூர் வாஸ்து,காம நாயக்கன்பாளையம் வாஸ்து,kamanaickenpalayam vastu, கிழக்கு திசைவாஸ்து,Astrologers in Kamanaickenpalayam,Vastu Advice For The Hotels Kamanaickenpalayam,வாஸ்து சாஸ்திரம் வீடு கட்ட, மாடி வீடு வாஸ்து, வாஸ்து விவரம், மாடிப்படி வாஸ்து, வடகிழக்கில் மாடிப்படி, வாஸ்து சாத்திரம், வீட்டுமனை வாஸ்து, வீட்டு சாஸ்திரம்,வடக்கு / கிழக்கு எல்லை வரை மூடப்பட்டு கட்டிடம் கட்டக்கூடாது. … வடகிழக்கு மூலையில் உள்ள வீடுகளுக்கு மட்டும் தான் ஓரளவு வாஸ்து பொருந்தும். … ஒரு வீட்டின் வெற்றியை தீர்மானிக்கக் கூடிய மூலை,வடகிழக்கு முழுவதும் மூடிய அமைப்பாக இருக்கலாம்,