ஜனவரி21/சார்வரி தை மாதம்8

சார்வரி தை 8
January 21

secrets_of_vastu:

வாஸ்து_இரகசியம்

ஒருவரின் இடம் ஒரு #முக்கோண அமைப்பில் இருக்கிறது என்று சொன்னால், அந்த இடத்தில் அந்த இடத்திற்கு தகுந்தாற்போல #கட்டிடம் கட்டுவது என்பது #வாஸ்துரீதியாக தவறாகும் . #வாஸ்துவேண்டுமென்றால் அந்த இடத்தை சதுரித்து, எந்த அளவில் நமக்கு நான்கு பக்கமும் #மூலைவிட்டங்கள் கிடைக்கிறதோ, அதற்கு தகுந்தாற் போல தான் கட்டிடம் கட்ட வேண்டும்.

இந்த இடத்தில் மனையடி அளவு கட்டிடத்திற்கு இல்லாமல் இருந்தால் கூட தவறு கிடையாது. மீதி இடங்களை காலி இடங்களாக விட்டுவிடவேண்டும்.அப்போது தான் காலம் காலமாக அவர்களின் கையில் இருக்கும். இல்லையெனில் #விற்பனை_இடமாக மாறிவிடும்.

என்றும் அன்புகலந்த நன்றிகளுடன்,

Arukkani Jagannathan.

வாஸ்து மற்றும்

#ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

whatsapp/ ph : 99418 99995

www.chennaivasthu.com

youtube: https://www.youtube.com/user/jagannathan6666

சென்னை_வாஸ்து

சென்னைவாஸ்துநிபுணர்

தமிழ்வாஸ்துநிபுணர்

chennaivasthu

vastu_consultant,_in_chennai

vastu_ consultant_in_tamilnadu

Money_attraction_tips

பணம் பெறுக

வாஸ்து, #உளவியல், #ஆன்மீகம் #Money_Attraction_Tips #chennai_vastu

2009 முதல்2015 வரை #மயன்_வாஸ்து.
(இடையே அறிவை புதுப்பிக்க

ஆண்டாள்_வாஸ்து வோடு பயணம்

Andal_Vastu first batch training expert

ஆண்டாள் வாஸ்துவின் முதல் வாஸ்து வகுப்பில் #பயிற்சி எடுத்த #வாஸ்து_நிபுணர்)
2015 முதல் சென்னை வாஸ்து என்ற தனிப்பெயரோடு பயணம்