சித்திரை நட்சத்திர ஆலயங்கள்/ chithirai natchathiram temple

சித்திரை நட்சத்திரத்திற்குரிய முக்கிய ஸ்தலம் திருவையாறு. மற்ற தலங்கள் – அண்ணன்கோயில், தாடிக்கொம்பு,திருநாரயணபுரம், நாச்சியார் கோயில், திருவல்லம், திருவக்கரை,திருக்கோயிலூர், திருமாற்பேறு.