கேட்டை நட்சத்திர ஆலயங்கள்

கேட்டை நட்சத்திரத்திற்குரிய முக்கிய ஸ்தலம் வழுவூர்.மற்ற தலங்கள் – பிச்சாண்டார் கோயில், பசுபதி கோயில், பல்லடம், திருப்பராய்த்துறை.