குருவி கூண்டு வாஸ்து/Birds Hen Dog cat vastu /புறா மீன் நாய் பூனை போன்ற வீட்டு வளர்ப்பு பிராணி

குடியிருக்கும் இல்லத்தில் உள்ளறைகளில், பூனைகள், பறவைகள் நாய்கள் வளர்ப்பது வாஸ்து ரீதியாக தவறு. ஒரு சில வீடுகளில்மாடிகளில் நாய்களை வளர்ப்பார்கள் . அந்த நாயை வெளியில் அனுப்பவே மாட்டார்கள். இந்த மாதிரி நடவடிக்கை ஒரு இல்லத்தில் இருப்பது வாஸ்துவில் மிக மிக நல்லது

மேலும் விபரங்களுக்கு,

Arukkani Jagannathan.
வாஸ்து மற்றும்

ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

whatsapp : +91 99418 99995
phone: +91 99413 99992

www.chennaivasthu.com
www.chennaivastu.com
www.chennaivastu.in
www.chennaivasthu.in

https://www.facebook.com/chennaivasthu/