கிணறு வாஸ்து அமைப்பு

வாஸ்து_இரகசியம்: #ஆனி_4

secrets of #vastu: June 18

வீட்டிலிருக்கும் கிணறு உட்பகுதியில் வட்ட வடிவத்திலும் மேற்பகுதியில் கட்டக்கூடிய அமைப்பு சதுரமாகவும் இருப்பது வாஸ்து ரீதியாக தவறு. அதேபோல் உள்பகுதியில் சதுரமாகவும், மேல் பகுதியில் வட்ட வடிவிலும் அமைப்பது வாஸ்து அமைப்பில் தவறு . எக்காரணம் கொண்டும் கிணறு மேற்ச்சுவர் உயரம் என்பது தரை தளத்தோடு இருக்க வேண்டும்.மாறி இருக்கும் போது வாஸ்து குற்றம் ஆகிவிடும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

Arukkani Jagannathan.
வாஸ்து மற்றும்

ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

whatsapp : +91 99418 99995
phone: +91 99413 99992

www.chennaivasthu.com
www.chennaivastu.com
www.chennaivastu.in
www.chennaivasthu.in

https://www.facebook.com/chennaivasthu/

Take a look at Arukkani A jaganathan (@Jaganathan_6666): https://twitter.com/Jaganathan_6666?s=09

youtube: https://www.youtube.com/user/jagannathan6666

சென்னை_வாஸ்து

chennai_vastu

வாஸ்து, #உளவியல், #ஆன்மீகம் #Money_Attraction_Tips #chennai_vasthu

chennai

tamilnadu_vastu #tamil_daily_calender #vasthu,#vastu #Vasthu_Qand_A

2009 முதல் மயன் வாஸ்து.
(இடையே அறிவை புதுப்பிக்க
ஆண்டாள் வாஸ்துவோடு பயணம்

Andal_Vastu 2015 first batch training expert

ஆண்டாள்வாஸ்து வின் 2015 முதல் வாஸ்து வகுப்பில்#பயிற்சி எடுத்த #வாஸ்துநிபுணர்)

2016 முதல் சென்னை வாஸ்து என்ற தனிப்பெயரோடு பயணம்