காம்பவுண்ட் சுற்றுச்சுவர் வாஸ்து/Vastu Boundary Wall/ தான்தோன்றிமலை வாஸ்து/ thanthondrimalai vastu

காம்பவுண்ட் சுவர் வாஸ்து,சுற்றுச்சுவர் அமைப்பு வாஸ்து/Vastu For Boundary Wall, Vastu For Boundary ,தான்தோன்றிமலை வாஸ்து,Vastu Maruthuvam,thanthondrimalai vastu,Vastu Tips for Building Compound Walls,காம்பவுண்ட் சுவர் உயரம் கனம் அமைப்பு,தனம் தரும் கணம் மிகு கன்னி மூலை, ( தென் மேற்கு மூலை ) ,,Thenmerku moolai ( Kani Moolai ),காம்பவுண்ட் சுவர் எப்படி அமைக்க வேண்டும்?,