ஆயாதி பொருத்தம்

கற்பம் என்கின்ற ஒரு பொருத்தம்

ஆயாதி பொருத்தம்
ஆயாதி பொருத்தம்

 

 

 

 

 

 

 

அறிவியல் சார்ந்த விளக்கத்தில் கூட நாம் யோசித்து பகுத்தறிவோடு செயல்பட்டால் கர்ப்பகாலத்தில் வீடு கட்டுவது என்பது தவறாகும். ஏனெனில் கர்ப்ப காலத்தில் அந்த வீட்டுப் பெண்களும் அந்த வீட்டின் ஆண்களும் எப்பொழுதும் ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வோடு, எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் எந்த நேரமும் மருத்துவமனைக்கு செல்லக் கூடிய நிலை ஏற்படும். அதேபோல இல்லம் அமைக்கும்போது அதிகப்படியான வேலைகள் இருக்கும். அந்த வேலைகள் சார்ந்த அலைச்சல் என்பது கர்ப்பம் சார்ந்த நேரத்தில் இருக்கக் கூடாது. அதனைத் தவிர்க்கவே கர்ப்ப காலங்களில் வீடு கட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும் .
வாஸ்து புருஷ மண்டலத்தில் ஆயாதி குழிக்கணக்கு வாஸ்து விளக்கத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. கற்பம் என்கின்ற ஒரு பொருத்தம் இருக்கிறது. அந்தக் கர்ப்பம் என்று சொன்னால், நிலையானது, தங்குதல் என்று அர்த்தம். அந்த வகையில் பெண்கள் குழந்தை பிறந்த பிறகு இரு மாதத்தில் குழந்தை எடுத்து செல்லக்கூடாது. இரு மாதத்தில் தாயார் வீட்டிற்கு செல்லக்கூடாது. இரு மாதத்தில் மருத்துவமனைக்கு செல்லக்கூடாது. என்று ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கிறது.

அந்த வகையில் இரு கற்பங்களை உருவாக்கும் விதமாக வீடு என்பது ஒரு கற்பம். அந்த வீட்டின் பெண்மணி கர்ப்பமாக இருப்பது ஒரு கற்பம். ஆக இரண்டு நிகழ்வுகள் ஒரு இல்லத்தில் நடப்பது என்பது தவறு.

error: Content is protected !!