கடைகளுக்கு வாஸ்து / பெத்தநாயக்கன்பாளையம் வாஸ்து /pethanaickenpalayam vastu /கடைக்கு மனையடி சாஸ்திரம்

கடைகளுக்கு வாஸ்து,பெத்தநாயக்கன்பாளையம் வாஸ்து,pethanaickenpalayam vastu,கடைக்கு மனையடி சாஸ்திரம்,, கடைக்களுக்கான வாஸ்து,Vastu Shastra Courses in Pethanaickenpalayam, vastu Astrologers in Pethanaickenpalayam in Salem,கரியராமர் கோவில் வாஸ்து பெத்தநாயக்கன்பாளையம்,Pethanaickenpalayam vastu Complex Kovilpalayam Coimbatore , வியாபாரம் மற்றும் தொழில், கிழக்கு பார்த்த கடை: தரை மட்டம் மேற்கில் சற்று உயர்ந்தும் கிழக்கில் … மேற்கு பார்த்த கடை : வடகிழக்கு மூலை சிறிது தாழ்வாக அமைய வேண்டும். … வாஸ்து சாஸ்திரம்: பணம் வீட்டில் தங்க இதை செய்யவே கூடாது,மனையடி சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் அறையின் நீள, அகலங்கள் குறித்து வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் பலவித கருத்துக்கள்,தெற்கு பார்த்த கடை வடகிழக்கு மூலையை நோக்கி தாழ்வாக. தரை அமைக்க வேண்டும். காசாளர் தென் மேற்கு மூலையில். கிழக்கு,