கடன் ஏற்பட காரணமான வாஸ்து தவறுகள் /கணியாம்பூண்டி வாஸ்து/kaniyampoondi vastu astro/இடம்வாங்கவாஸ்து

கடன் ஏற்பட காரணமான வாஸ்து தவறுகள்,வாஸ்து குறைபாடு, கணியாம்பூண்டி வாஸ்து,kaniyampoondi vastu astro,இடம்வாங்கவாஸ்து,கடன் பிரச்னை வாஸ்து,அனைத்து மதத்தாருக்கும் வாஸ்து பரிகாரம்,வாஸ்து பலன்கள், வடமேற்கு வாஸ்து, வரவேற்பறை வாஸ்து, போர்டிகோ வாஸ்து, , வாஸ்து கடவுள், வடகிழக்கு வாஸ்து, வாஸ்து கட்டம், வாஸ்து விதிகள்,திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அருகே கணியாம்பூண்டி,வீட்டிற்கு ஒரு மகாலட்சுமி,ஓசூர் வாஸ்து வாடிக்கையாளர் ,கடன் சுமை அதிகரிக்க வாஸ்துபடி என்னென்ன காரணம்,