ஒட்டியம்பாக்கம் வாஸ்து

ஒட்டியம்பாக்கம் வாஸ்து | கழிவறை வாஸ்து | ottiyambakkam vastu | vastu for toilet tamil

ஒட்டியம்பாக்கம் வாஸ்து,கழிவறை வாஸ்து,ottiyambakkam vastu,vastu for toilet tamil, ஒட்டியம்பாக்கம் ஒட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில்  வாஸ்து,Ottiyambakkam vastu properties, வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது பல நூற்றாண்டுகளாக Vastu Shastra Tips for Bathroom. குளியலறை வாஸ்து: கழிவறை மற்றும் பாத்ரூம் அமைக்கும் முறை | Toilet vastu in tamil | Varahi vastu .  வீட்டில் கழிவறை குளியலறை எங்கு அமைக்க வேண்டுமென வாஸ்து Typical plan showing a perfect Vastu Bathroom:- bathroom

error: Content is protected !!