ஆயாதி குழி கணக்கு யோனி பொருத்தம் / குழி கணக்கு சாஸ்திரம்/ திருவெறும்பூர் வாஸ்து /thiruverumbur vastu

ஆயாதி குழி கணக்கு யோனி பொருத்தம்,குழி கணக்கு சாஸ்திரம்,திருவெறும்பூர் வாஸ்து,thiruverumbur vastu,ஆயாதி கணிதம் மற்றும் குழி கணக்கு ,மனைப் பொருத்தம் காணும் முறை,திருவெறும்பூர் எறும்பீஸ்வரர் கோயில் வாஸ்து,Vastu Shastra Courses in Thiruverumbur Trichy, Vastu Shastra Consultants in Tiruverambur,erumbeeswarar temple thiruverumbur vastu,.கெர்ப்பம் ,2.ஆதாயம், 3.செலவு, 4.யோனி, 5.நட்சத்திரம் ,6.வாரம் ,7.அங்கிசம், 8.ஜாதி ,9.திதி,