ஆயாதிவாஸ்து நிபுணர்/குடும்பம் ஏழ்மைக்கு போகக்கூடிய நிலை,

நல்ல வசதியோடு வாழ்ந்து குடும்பம் ஏழ்மைக்கு போகக்கூடிய நிலை, அதேபோல ஏழ்மையில் வாழ்ந்த குடும்பம் வசதியான நிலைக்கு மாறுதல். இது போன்ற மாறுபட்ட தன்மைகள் ஏற்படுவதற்கு அவர்கள் வாழுகின்ற கட்டிடத்தை வாஸ்து ரீதியில் ஆராய்ந்து பார்க்கும்பொழுது முறையற்ற வாஸ்து அமைப்பு இருக்கும். அங்கு அவர்களுடைய வளர்ச்சி என்பது உயிர் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகளில் இழப்புக்களை சந்தித்த பிறகு, அவர்களுடைய வளர்ச்சி மிகப்பெரிய அளவில் அபரிமிதமாக இருக்கும்.இதுபோல இல்லாமல் ஓரே சீராக வளர்ச்சி வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக வாஸ்து வேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

Arukkani Jagannathan.
வாஸ்து மற்றும்

ஆயாதிவாஸ்து நிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

whatsapp : +91 99418 99995
phone: +91 99413 99992

www.chennaivasthu.com
www.chennaivastu.com
www.chennaivastu.in
www.chennaivasthu.in

https://www.facebook.com/chennaivasthu/