ஆடி மாதம் ஏன் திருமணம் செய்யக்கூடாது / நீடாமங்கலம் வாஸ்து / needamangalam vastu

ஆடி மாதம் ஏன் திருமணம் செய்யக்கூடாது,நீடாமங்கலம் வாஸ்து,needamangalam vastu,needamangalam vasthu,Vastu Shastra Consultants in Nidamangalam, Vastu Consultants Nidamangalam,ஆடி மாதத்தில் புதுமணத் தம்பதி,ஆடி மாதம் புதுமணத் தம்பதி, ஆடி மாதம் கல்யாணம் ,ஆடி மாதத்தில் சுப காரியங்களை தள்ளி வைப்பது ஏன்,ஆடி மாதத்தில் சுபநிகழ்ச்சி,தம்பதிகளின் உறவு மட்டுமல்ல திருமணம்,ஆடி மாதத்தில் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்பது ஏன்,பிறந்தமாதத்தில் ஏன் திருமணம் செய்யக்கூடாது,