அஸ்தம் நட்சத்திர கோவில்

ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்திற்குரிய முக்கிய ஸ்தலம் கோமல். மற்ற தலங்கள் – தர்மபுரி, செய்யாறு, புவனகிரி, ஏமப்பூர் ,எழிலூர், திருவாதவூர், திருவேற்காடு.