அறைகளுக்கு வாஸ்து அமைப்பில் அடிக்கும் நிறம்

ஒருசிலருக்கு ஒரிரு உணவு வகைகள் எப்படி ஒவ்வாமையை கொடுக்கும் அது போல ஒரு சில வண்ணங்களும் ஒவ்வாமையை கொடுக்கும். ஆகவே ஒவ்வொரு பகுதியின் சுவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிறங்களை வாஸ்து ரீதியாக அடிப்பது நலம். நிச்சமாக ஒவ்வொரு அறைகளுக்கு வாஸ்து அமைப்பில் அடிக்கும் நிறம் அந்த இடத்தின் உபயோகிக்கும் சூழ்நிலையை பொறுத்து நிச்சயமாக ஒவ்வாமையை கொடுக்காது. வாஸ்துப்படி நிறங்களை பயன்படுத்துங்கள்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

Arukkani Jagannathan.

வாஸ்து மற்றும்

#ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

whatsapp/ ph : +91 99418 99995