வளமான வாழ்க்கைக்கு
வாஸ்துவோடு வாழுங்கள்

About Me

வாஸ்து நிபுணர் பற்றி:

அருக்காணி A ஜெகநாதன் ஆகிய நான் அன்றைய கோவை மாவட்டம், ஈரோடு தாலூக்கா, பெருந்துறை அருகில் உள்ள சடயகவுண்டன்வலசு என்ற சிற்றூரில் அப்பாச்சி கவுண்டர் அருக்காணி அம்மாள் தம்பதிக்கு 1973 ஆம் ஆண்டு பிறந்தேன். 1991 ஆம் ஆண்டு வரை எங்கள் பூர்வீக ஊரில் வசித்துவிட்டு எனது சிறிய தந்தையார் அவர்களின் உணவு எண்ணெய் நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்து அவரிடமே 2014 வரை சுமார் 23 வருடங்களாக பணியில் இருந்து வந்தேன். 1991-1997 வரை திங்களூர் என்ற இடத்திலும், பிறகு 2007 வரை கோபிசெட்டிபாளையத்திலும் வசித்து, 2008 முதல் பெருந்துறையில் வசித்து வருகிறேன்.

A. Jagannathan
98 %
Sucess Rate

Practice Areas

Business

Home

Real Estate

Remidies

Temple

Motivation

Get a free tips. Call us at +91 99650 21122

Recent Posts

ஒரே இடமாக இரு நபர்கள் வாங்கி ஒரே சுற்றுச்சுவர்எழுப்பிவீடு கட்டுவது என்பது ஒரு நகரில் ஓரிரு இடங்களில் நடக்கிறது.அதுவும்ஒரு சில இடங்களில் இடையேபொதுச்சுவர் இருக்கும்.அல்லதுஇல்லாமல்இருக்கும்.இது வாஸ்து ரீதியாக […]

ஒரே இடமாக இரு நபர்கள் வாங்கி ஒரே சுற்றுச்சுவர்எழுப்பிவீடு கட்டுவது என்பது ஒரு நகரில் ஓரிரு இடங்களில் நடக்கிறது.அதுவும்ஒரு சில இடங்களில் இடையேபொதுச்சுவர் இருக்கும்.அல்லதுஇல்லாமல்இருக்கும்.இது வாஸ்து ரீதியாக […]

ஒரே இடமாக இரு நபர்கள் வாங்கி ஒரே சுற்றுச்சுவர்எழுப்பிவீடு கட்டுவது என்பது ஒரு நகரில் ஓரிரு இடங்களில் நடக்கிறது.அதுவும்ஒரு சில இடங்களில் இடையேபொதுச்சுவர் இருக்கும்.அல்லதுஇல்லாமல்இருக்கும்.இது வாஸ்து ரீதியாக […]

ஒரே இடமாக இரு நபர்கள் வாங்கி ஒரே சுற்றுச்சுவர்எழுப்பிவீடு கட்டுவது என்பது ஒரு நகரில் ஓரிரு இடங்களில் நடக்கிறது.அதுவும்ஒரு சில இடங்களில் இடையேபொதுச்சுவர் இருக்கும்.அல்லதுஇல்லாமல்இருக்கும்.இது வாஸ்து ரீதியாக […]

ஒரே இடமாக இரு நபர்கள் வாங்கி ஒரே சுற்றுச்சுவர்எழுப்பிவீடு கட்டுவது என்பது ஒரு நகரில் ஓரிரு இடங்களில் நடக்கிறது.அதுவும்ஒரு சில இடங்களில் இடையேபொதுச்சுவர் இருக்கும்.அல்லதுஇல்லாமல்இருக்கும்.இது வாஸ்து ரீதியாக […]

ஒரே இடமாக இரு நபர்கள் வாங்கி ஒரே சுற்றுச்சுவர்எழுப்பிவீடு கட்டுவது என்பது ஒரு நகரில் ஓரிரு இடங்களில் நடக்கிறது.அதுவும்ஒரு சில இடங்களில் இடையேபொதுச்சுவர் இருக்கும்.அல்லதுஇல்லாமல்இருக்கும்.இது வாஸ்து ரீதியாக […]

0 +
Articles
0 +
Videos
0 +
Succesful Clients
0 +
Success Stories

Free Consultation

Enter your contact infor and we will call you back