எட்டுதிசைகளில் வடக்கு திசைக்கு வாஸ்து

வடக்கு திசைக்கு வாஸ்து

 

Vastu to the north direction
Vastu to the north direction

 

 

 

 

 

 

வடக்கு திசைக்கு அதிபதியாக குபேர பகவானை நமது சாஸ்திரம் கூறுகிறது. ஆகவே வீட்டில் செல்வத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திசை ஆகும்.ஆகவே இந்த திசையில் படுக்கும் அறைகளை ஏற்படுத்தும் போது கட்டாயமாக பணம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் பாதிப்பு என்பது இருக்கும். ஒருசிலர் இந்த இடம் செல்வநிலைக்கு உரிய இடமாகும் இதனால் இங்கு பணம் மற்றும் நகைகளை வைத்து புழங்கி வர செல்வ நிலையில் நல்ல நிலையை கொடுக்கும் என்பார்கள். ஆனால் இங்கே அப்படிப்பட்ட அமைப்புகளை அமைப்பது என்பது தவறானது ஆகும்.

கிழக்கு சார்ந்த வடக்கில் படிக்கிற அறைகளை அமைக்கலாம். அப்படிப்பட்ட அறைகளில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இப்படி யார் வேண்டுமானாலும் தங்கி கொள்ளலாம். ஆனால் இளைய தலைமுறையினர் தங்கியிருக்கும் அமைப்பை ஏற்படுத்துவது சிறப்பு.

அதேபோல வீட்டில் அலுவலகம் போல உபயோக்கலாம்.ஆனால் சுத்தமான அமைப்பாக இருக்க வேண்டும். இங்கு படிக்கும் அறையாகவும் கணனி உபயோகிக்கும் அறையாக பயன்படுத்தலாம். இங்கு பரண் அமைப்பு மற்றும் மேற்கு புற வாயுமூலை மற்றும் வடக்கு மத்திய பகுதி இணைந்த அமைப்பில் எக்காரணம் கொண்டும் தாழ்ந்த அமைப்பாக அதாவது ஏழுஅடி மட்டத்தில் லாப்ட் அமைப்பை ஏற்படுத்த கூடாது. இந்த அறைகளை மிகவும் சர்வ ஜாக்கிரதையாக வாஸ்து குறைகள் இல்லாமல் அமைக்கும் போது வளமான வாழ்க்கை வாழ முடியும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.