பூஜை அறை அமைப்பும் வாஸ்துவும்.

பூஜை அறை அமைப்பு

vastu for pooja room in tamil
vastu for pooja room in tamil

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து பயணத்தில் அதிகமான மக்கள் தென்மேற்கில் பூஜை அறை அமைத்து இருப்பார்கள். அப்படி அமைத்து விட்டு அந்த அறைகளில் குடும்பத் தலைவர் மற்றும் தலைவி படுக்காமல் காலியாக விட்டு இருப்பார்கள்.
என்னைப் பொருத்தவரை இதனை மிகப்பெரிய தவறு என்றுதான் சொல்லுவேன்.

கோயில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்றுதான் நமது முன்னோர்கள் சொல்லியுள்ளனரே தவிர,பூஜை அறை இல்லாத வீட்டில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. ஆக வீட்டில் பூஜை அமைப்பு என்பது இருந்தே ஆக வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் கிடையாது. அருகில் உள்ள பழமை வாய்ந்த வினாயக பெருமானை வணங்கினால் கூட போதும்.

எக்காரணம் கொண்டும் தென்மேற்கு அறைகளில் இறைவழிபாடு சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகள் வேண்டாம். அதற்கு காரணம் சாஸ்திரம் சார்ந்த நிகழ்வினில் தென்மேற்கு பகுதி என்பது ராகு கிரகத்தின் ஆதிக்கம் உள்ள பகுதி ஆகும்.அந்தவகையில் ராகு என்பது சனி கிரகத்தைப் போல.ஆக வணிக நிறுவனங்களாக இருந்தாலும், வீடாக இருந்தாலும் பள்ளி கல்லூரிகளில், இறைவழிபாட்டிற்கு உரிய இடமாக தென்மேற்கு பகுதியை தேர்தெடுக்க வேண்டாம். இந்த இடத்தில் விளக்கு ஏற்றி வெளிச்சம் இருக்கும் அமைப்பாக அமைக்க வேண்டாம். இதனால் வாஸ்து தோசம் ஏற்பட்டுவிடும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

best vastu consultant in tamilnadu
best vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.