வாஸ்துவில் கட்டிட வேலை

 

 

 

 

 

தரை மட்டத்திற்கு கீழே செய்யப்படும் வேலைகளை அதாவது வானம் தோண்டும் அஸ்திவார பணிகளை முதன் முதலில் வடகிழக்கு மூலையிலேயே தொடங்க வேண்டும்.வடகிழக்கிலிருந்து தென்கிழக்கு வழியாக தென்மேற்கே முடிக்க வேண்டும்.மீண்டும் வடகிழக்கிலிருந்து வடமேற்கு வழியாக தென்மேற்கு சென்று முடிக்க வேண்டும்.

இந்த வேலை பூமி மட்டத்தில் மேலே செய்யப்படும் போது, அதாவது தரைமட்டத்திற்கு மேல் வேலை வந்துவிட்டது என்றால் தினமும் நைருதி பகுதியில் ஆரம்பித்து வடமேற்கு வழியாக வடகிழக்கிற்கு வரவேண்டும். பிறகு தென்மேற்கே ஆரம்பித்து தென்கிழக்கு வழியாக வடகிழக்கே நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

வீட்டில் உள்ளே மற்றும் வெளியே தளம் போடும்போது வீட்டின் தளம் மற்றும் மாடியில் உள்ள தளம் உள்பட அனைத்து தளங்களும் தென்மேற்கே மேடாகவும், வடகிழக்கில் சற்று தாழ்ந்தும் அமைக்க வேண்டும்.எந்த திசையை பார்த்த வீடாக இருந்தாலும் இதில் மாற்றம் செய்ய கூடாது.

மேல்மாடி பகுதியில் தண்ணீர் வெளியேறும் குழாய் மற்றும் தரையில் தண்ணீ ர் செல்லும் வழி உள்பட வடகிழக்கில் மட்டுமே இருக்கவேண்டும்.இது அனைத்து திசை வீடுகளுக்கும் பொருந்தும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:

+91 99650 21122,
+91 83000 21122,
வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

Android App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.vasthusastram

E-mail:

[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.

 

 

 

 

 

 

 

vastu,
vastu for home,
vastu app,
vastu architecture,
vastu animals for home,
vastu and sevakar,
vastu astrology and architecture,
vastu architect,
vastu aur sevakar,
vastu and astrology,
vastu a science of direction,
vastu a science,
a perfect vastu house,
what’s the vastus intermedius,
vastu book,
vastu bhagwan,
vastu bedroom,
vastu bathroom,
vastu basics,
vastu book pdf,
vastu compass,
vastu consultant,
vastu colours,
vastu compliant,
vastu class,
vastu course,
vastu disha,
vastu consultant in coimbatore,
vastu in chennai,