எட்டு திசைகளில் வடகிழக்கில் வாஸ்து.

 வடகிழக்கில் வாஸ்து.

vastu-remedies-for-north-east-kitchen-
vastu-remedies-for-north-east-kitchen-

 

 

 

 

 

 

ஒரு இல்லத்தில் வடக்கும், கிழக்கும்,சந்திக்கும் பகுதியே வடகிழக்கு ஆகும்.இந்த இடம் வாஸ்து அமைப்பில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.இதனை ஈசான மூலை என்றும் வாஸ்து சாஸ்திர நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். இந்த பகுதியில் அறைகள் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிடினும் சரி எப்பொழுதும் எடைகள் அதிகம் இருக்கும் அமைப்பாக இருக்கக்கூடாது. இங்கு எப்பொழுதும் சுத்தமாகவும் தூய்மையான அமைப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

இங்கே எப்பொழுதும் மூடப்பட்ட அமைப்பாக இருக்கக்கூடாது. வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் கதவு மற்றும் இருபுறங்களிலும் ஜன்னல்கள் இருக்க வேண்டும். இதனால் இங்கு எப்பொழுதும் காற்றோட்டம் மற்றும் சூரிய ஒளியின் தாக்கல் இருந்துகொண்டே இருக்கும். இதனால் இங்கே நேர்மறை சக்தி குடிகொண்டிருக்கும்.இதனால் ஐஸ்வரியத்தின் இல்லமாக விளங்கும். இங்கே தரைபகுதியில் தாழ்ந்த அமைப்பாக இருந்தால் மிகவும் நல்லது.

இந்தப்பகுதியில் இலங்கை மற்றும் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை பகுதிகளிலும் சமையல்அறை அமைத்திருப்பார்கள்.இதுவும் மிகவும் தவறாக அமைபாபு ஆகும்.நிறைய இடங்களில் இங்கே சமையல் அறை இருந்த இடங்களை நின் பார்த்திருக்கின்றேன்.அங்கே ஆண் குழந்தைகள் இல்லாத அமைப்பு அல்லது, குழந்தைப்பேறு தடை,அல்லது ஆண் குழந்தை இருந்து வெளிநாட்டு வாழ்க்கை மற்றும் குடும்ப தலைவர் பரதேசம் போய்விடுவது,அல்லது இல்லாமல் இருப்பது போன்ற பாதிப்புக்களை கொடுக்கும்.

இந்தப்பகுதியில் தினமும் தண்ணீர் கொண்டு சுத்தப்படுத்துவது வாழ்க்கை வளமாக வாழ வழிவகுக்கும். இளம் குழந்தைகள் இங்கே படுப்பது நல்ல ஆரோக்கியமான மற்றும் புத்திசாலியான குழந்தைகளாக இருப்பார்கள். நோயோடு வாழ்பவர்கள் இங்கே திறப்புக்கள் இருந்து படுக்கும்போது நோயில்லாத மனிதர்களாக மாறிவிடுவர். சுபகாரியங்கள் சார்ந்த பேச்சு மற்றும், வேலைக்கு விண்ணப்பம் எழுதுதல், போட்டி தேர்வுக்கு படித்தல் மற்றும்,குழந்தைகள் தேர்வுக்கு படித்தல் அரசு சார்ந்த, அரசியல் துறையில் இருப்பவர்கள் இந்த பகுதியில் இருந்து ஒவ்வொரு முடிவுகளை எடுக்கும் போது வெற்றி உறுதியாகும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in chennai
vastu consultant in chennai

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.