நேர்குத்து மனைகளுக்கு வாஸ்து

வாஸ்து சாஸ்திர அமைப்பும் நேர்குத்து மனைகளும்,

நேர்குத்து மனைகளும் வாஸ்து
நேர்குத்து மனைகளும் வாஸ்து

ஒரு சாலை இருக்கிறது என்றாலே அந்த சாலை நேர் ஒரு மனையில் வந்து மோதுகிறது என்றாலே அது நேர் குத்து மனைகள் ஆகும். என்னைப் பொறுத்தவரை நேர்குத்து மனைகளில் குடியிருப்பு இருப்பது தவறு ஆகும்.நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சில இடங்களில் பார்த்திருக்கலாம் எப்பொழுதும் நேர்குத்து இருக்கும் இடங்களில் தான் விபத்து என்பதே நடக்கும்.

இதுவே அக்காலத்தில் சாஸ்திரம் தோன்றிய காலத்தில் விலங்குகள் மூலமாக பயன்படுத்தும் வாகனங்களே இருந்தன.அதுவும் ஒரு சில விலங்குகள் மனித கட்டுபாட்டில் இல்லாமல் நேர்குத்து இடங்களில் மோதிவிடும் சூல்நிலை ஏற்பட்டதன் காரணமாகவும் நேர்குத்து மனைகள் ஆகாது என்று முன்னோர்கள் குறிப்பிட்டனர்.

அதேபோல அடித்துக்கொண்டு வரும் காற்றில் குப்பைகளும் கூழங்களும் நிறப்பக்கூடிய இடமாக மாறிவிடும். ஆக தெருவில் ஒரு மனிதன் நடக்கும் போது இடது மற்றும் வலது பக்கங்களில் பார்வைகள் போகாது. ஆனால் நேரில் வருபவர்களை கட்டாயம் பார்க்கும் சூல்நிலையை ஏற்படுத்தும். இந்த விதி நேர் மனைகளுக்கும் பொறுந்தும்.

ஆற்றங்கரை மரமும் அரசர்களின் பார்வையில் வாழும் வாழ்வும் நிலையானது இல்லை என்பார்கள். இந்த விதி நேர்மனை வீடுகளுக்கும் பொறுந்தும். ஆக நேர் மனை என்பது என்னைப் பொறுத்தவரை தவறுதான். அது எந்த அளவிற்கு அதன் பாதிப்பு இருக்கும் என்பதனை நேரில் சென்று சாலையின் அகலத்தை மற்றும் மனையின் இடதுபுற வலது புற இடங்களின் நீளங்களை அளந்து பார்த்து அந்த மனை நேர்குத்து மனையா அல்லது சரியானது தானா என்பதனை முடிவு செய்து வாழ்வது நல்லது.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

வாஸ்துவில் செய்வினை
வாஸ்துவில் செய்வினை

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.