வீட்டின் தலைவாசல்

வீட்டின் தலைவாசல் அமைப்பு 

வீட்டின் தலைவாசல்
வீட்டின் தலைவாசல்

 

 

 

 

 

 

 

தலைவாசல் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் நான்கு சட்டம் என்பது மிகவும் முக்கியம். இந்த நான்கு சட்ட அமைப்பு என்பது எல்லா வாயில்களுக்கும் இருந்தால் சிறப்பு. அப்படி வைப்பதற்கு சிரமமாக உள்ளது என்றால், கட்டாயம் தலைவாசல் மற்றும் பின்வாசலுக்கும் கீழ் சட்டங்கள் இருக்க வேண்டும்.

நேர் வாசலுக்கு நேர் பின்வாசல் இருப்பது சிறப்பு.அப்படி இல்லாது இருந்தாலும் தவறு கிடையாது. ஆனால் தெற்கு பார்த்த வீடுகள் மற்றும் மேற்கு பார்த்த வீடுகள் என்று இருக்கும் போது கட்டாயமாக வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் வெளிவாசல் என்பது வேண்டும்.

ஒருசில இல்லங்களில் மூன்று இடங்களில் தலைவாயில் வைத்து இருப்பார்கள். அது வாஸ்து அமைப்பில் உச்ச பகுதியில் வர வேண்டும். இல்லையெனில் பழந்தமிழர் முறையில் மத்திய பகுதிக்கு உள்ளாக வரவேண்டும். மாறாக நீச்ச பகுதியில் வருவது என்பது தவறு .இந்த விதி வீட்டிற்கு உள்ளே வரக்கூடிய வாசல்களுக்கும் பொறுந்தும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:

+91 99650 21122,
+91 83000 21122,
வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

Android App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.vasthusastram

E-mail:

[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.