காலி இடம் வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள்.

vastu for empty land
vastu for empty land

வாஸ்து அமைப்பில் காலிஇடங்கள்


எந்தவொரு இடங்களை வாங்கும் போதும் சதுரம் அல்லது செவ்வக அமைப்பு கொண்டு இருக்க வேண்டும். இந்த அமைப்பின் படி மனை இல்லையெனில்,எதாவது ஒரு பகுதிக்கு குறைவாக அல்லது அதிகமாக இருக்கும் போது சதுரம் அல்லது செவ்வக அமைப்பினை ஏற்படுதாதிய பின்னர் கட்டிடங்களை கட்ட வேண்டும்.வடகிழக்கில் இழுத்த அமைப்பாக இருந்தால் நல்லது என்று சொல்லப்படும் விசயம் என்னைப் பொறுத்தவரை தவறு என்றுதான் சொல்லுவேன். அதாவது கிழக்கு பக்கம் இழுத்த அமைப்பு செய்யும் போது அதன் எதிர்திசையில் அக்னி பகுதியில் இடம் இல்லாமல்8×8=64 என்கிற மொத்தப்பாகத்தில் இடம் குறைந்து ஆயாதி கணித அமைப்பே இல்லாமல் போய் விடுகிறது.


இதேபோல வடகிழக்கில் வடக்கு பக்கம் இழுத்த அமைப்பு செய்யும் போது வடமேற்கில் ஒருசில சதுர அடிகள் இல்லாமல் போய்விடுகிறது.ஆக இந்த இரண்டு பகுதிகளையும் ஆட்சி செய்யும் உறுமை அநாத வீட்டின் பெண்களுக்கு உண்டு. அப்போது அவர்களின் இடம் இல்லாமல் எங்கே ஆட்சி செய்ய முடியும்.ஆக நிலம் இல்லாமல் இருக்கும் அரசன் போலத்தான் அநாத வீட்டின் பெண்களுக்கு ஏற்படும்.


ஆக எந்த அமைப்பில் இடம் வாங்கினாலும், சதுரம் அல்லது செவ்வகமாக சரிசெய்ய வேண்டியது முக்கியம். அப்போது மட்டுமே வாஸ்தும், ஆயாதியும்,ஒரு இல்லதாதிற்கு பொருத்த முடியும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]