தெற்கு பார்த்த வாசல் உள்ள வீடுகளுக்கு வாஸ்து அமைப்பு,

தெற்கு பார்த்த வாசல் உள்ள வீடு

vastu for south facing house in tamil
vastu for south facing house in tamil

 

 

 

 

 

 

 

தெற்கு வாசல் எனும்போது கட்டாயமாக வடக்கு புறத்தினில் ஒரு வாசல் என்பது கட்டாயம் வேண்டும்.அப்படி இல்லாமல் அமைப்பது என்பது வாஸ்து அமைப்பினை பெறாத கட்டிடம் என்றுதான் கூற வேண்டும்.

ஒரு சில இல்லத்தின் கட்டிடங்களை கட்டும் போது வடக்கு புறத்தினில் இடம் கொஞ்சம் கூட இல்லாத அமைப்பாக கட்டிடங்களை கட்டி விடுகின்றனர். தெற்கு பகுதியில் பால்கனி அமைப்பு ஏற்படுத்தினால் கட்டாயமாக வடக்கு புறத்தினில் பால்கனி அமைப்பு என்பது வேண்டும்.
அப்படி ஏற்படுத்தாது அமைத்தால் வடக்கு புறம் தவறான அமைப்பாகி விடும்.ஆகவே எக்காரணம் கொண்டும் வடக்கு சார்ந்த பகுதியில் தெற்கை விட அதிக இடங்கள் இருக்கும் அமைப்பாக இருக்க வேண்டும்.

அதேபோல தெற்கு பகுதியில் முன் வாசலில் கிரில் அமைப்பு ஏற்படுத்தி ஒரு ஆறு அடிகளோ அல்லது குறிப்பிட்ட அளவு எடுத்துக்கொண்டு பிறகுதான் தலைவாசலை வைக்கின்றனர். அதுவும் தவறுதான். அதேபோல உள் அமைப்பில் தலைவாசல் வைக்கும் போது புதன் பாகத்தில் வைக்கின்றேன் என்று சொல்லி வீட்டிற்கு வெளி அமைப்பில் சரியாகவும், உள் அமைப்பு அறைகளுக்கு நீச்ச பாகத்தில் வைத்து விடுகின்றனர். இந்த இடத்தில் உச்சபாகமான தென்கிழக்கு சார்ந்த கிழக்கு பகுதியில் வைப்பது தான் சரியான அமைப்பு ஆகும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vasthu consultant in chennai
vasthu consultant in chennai

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.