வாஸ்து குறித்த விபரங்கள்

vastu-for-informicion
vastu-for-informicion

வாஸ்து பதிவுகள்

வாஸ்து விசயமாக என்னைத் தொடர்பு கொள்ளும் மக்கள் ஒரு சிலர் வரைபடம் மட்டும் சரி செய்து கொடுங்கள் என்பார்கள். அதனைப் பார்த்து சரி செய்து கொடுப்பதில் எந்தவிதமான சிரமமும் கிடையாது. ஆனால் அவர்களுக்கு வாஸ்து சார்ந்த அனைத்து விதமான விசயங்களும் ஓரளவுக்கு தெரிந்து இருக்க வேண்டும்.

அப்படி தெரியாத போது ஒரு சிலவிசயங்களை தவறு செய்யும் அமைப்பாக ஆகிவிடும். இந்த இடத்தில் என்னுடன் சந்தித்து பேசும் போது மூன்று மணி நேரங்களாவது வாஸ்து குறித்த விசயங்களை உங்களோடு பேசவேண்டி இருக்கும். அப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சில தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.

அந்தவகையில் எனது சந்திப்பு மட்டுமே வாஸ்து குறித்த விபரங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu in chennai
vastu in chennai

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]