வாஸ்து வீடு என்பது என்ன?

வாஸ்து வீடு

ஒருவர் குடியிருக்கும் வீடு சொந்தவீடாக அல்லது வாடகைக்கு இருக்கும் வீடாகவும் இருக்கலாம்.அத்தகைய வீடு நமக்கு பணம் சார்ந்த நிகழ்வில் வெற்றி மற்றும், உடல்நிலை சார்ந்த நிகழ்வில் நோயற்ற வாழ்வு. செய்யும் தொழிலில் வெற்றி, நமது அபிலாசைகள் நிறைவேறுதல் மற்றும், எங்கும் வெற்றி எதிலும் வெற்றி என்பது போன்ற வாழ்க்கை வேண்டும் என்றால் அது நிம் வாழ்கின்ற வீட்டின் மூலமாகவே அமையும்.

ஆறறிவு பெற்ள மனிதனின் இன்பமும் துன்பமும், நாம் வசிக்கின்ற வீட்டின் மூலமாகவே நிகழ்கிறது. அதுவும் அந்த இடத்தின் சுற்றுப்புற சூல்நிலை மற்றும் நம்மை சுற்றியுள்ள மனிதர்களை பொருத்தும் அமைகின்றது.அப்படி அமைத்து கொடுக்கின்ற வேலையை நாம் வாழ்கின்ற வீடு நிர்நயம் செய்கிறது.

நம்முடைய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் இல்லங்களுக்கு செல்லும் போது ஒரு வீட்டில் அதிகநேரம் இருக்கலாம் என்று தோன்றும்.சில இல்லங்களில் உடனே கிளம்பினால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்க தோன்றும்.இதற்கு காரணமும் வாஸ்து அமைப்பில் உள்ள இல்லங்களின் செயல்பாடு என்றுதான் கூற வேண்டும்.

ஒரு இல்லத்தின் பள்ளம் மற்றும் மேடு சார்ந்த விசயத்தின் அடிப்படையிலும் வாஸ்து சாஸ்திர மின்காந்த அலைகள் வேலைசெய்து அந்த இடத்தில் உள்ள நேர்மறை ஆற்றலை அதிகப்படுத்தியும்,அல்லது குறைவுபடுத்தியும் செயல்படுத்தும். அதுவே அங்கு இருக்கும் மனிதர்களின் வாழ்வையும் செயல் படுத்துகிறது.ஆக ஒருவருக்கு நல்ல அற்புதமான வாழ்க்கை வேண்டும் என்றால் அந்த இடம் பஞ்சபூத சக்திகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.