ஏன் ஒருசில வீடுகளில் பெண் குழந்தைகளே பிறக்க காரணம் வாஸ்து குற்றமா?

chennaivasthu.com
chennaivasthu.com

பெண் குழந்தைகளே பிறக்க காரணம் வாஸ்து 

   நமது நாட்டில் ஆண்வாரிசைதான் தன்னுடைய வாரிசாக கருதுகிறார்கள்,

ஏனென்றால் நாளை ஒரு மனிதன் இறந்த பிறகு தனக்கு பிறகு திதி போன்ற விசையங்களை செய்ய ஆண்கள் மட்டுமே முடியும். இல்லையென்றால் மீண்டும் பிறப்பு உண்டு என்று நமது சாஸ்திரங்களும் கூறுகின்றன.
 ஒரு இல்லத்தில் பெண் குழந்தைகள் மட்டுமே பிறக்கும் போது ஒரு சில இடங்களில் மீண்டும் திருமணம் செய்த நிகழ்வு நடந்த இடங்களில் கூட வாஸ்து பார்த்த அனுபவம்தான் இக்கட்டுரையை எழுதினேன்.
ஆண்வாரிசு இல்லாத வீட்டு அமைப்புகள் எப்படிஇருக்கும் என்பதனைப்பற்றி பார்போம்.
 
 வடகிழக்கு, கிழக்கு வளர்ந்த அமைப்புள்ள வீடுகள்.இதனால் வடமேற்கு இல்லாது போய் விடுகிறது.
 
 தென்மேற்கு கட்டான அமைப்புள்ள வீடுகள்.
 
 கிழக்கு  இடம்முழுவதும் மூடிய இல்லம்.
 
தென்மேற்கு உள்மூலை படி இருக்கும் வீடுகள்,
 
 
 தென்மேற்கு  கழிவறை,  போர்டிகோ சமையலறை அமைப்பு உள்ள வீடுகள்,
வடக்கு மூடப்பட்ட வீடுகள்,
மேற்கூரிய தவறுகள் இருக்கும் வீடுகளில் பெண் குழந்தைகளே பிறக்கும்.அல்லது ஆண் குழந்தை 
பிறந்தாலும், வெளிநாடு வாழ்க்கையாக அமையும்.
   

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu
வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]