மாடி வீடு கட்டும்போது அனுசரிக்க வேண்டிய வாஸ்து முறைகள்.

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

மாடி வீடு கட்டும்போது வாஸ்து முறைகள்.

ஒருவர் வசிக்கும் வீடு மற்றும் தரைத்தளத்தில் ஒருகாலம் வரை குடியிருந்து விட்டு அவர்களின் வசதி வாய்ப்புக்காக மேல்தளம் அமைக்கும்போது கட்டாயமாக மேல்தள  ஆயாதி கணித அமைப்பில் ஒரு கட்டிடம் அமைப்பது நல்லது.

 

வாஸ்து அமைப்பிலும் மேல்மாடி கட்டிடங்களை எப்போதும் சதுரம் அல்லது செவ்வக அமைப்பில் அமைக்க வேண்டும்.அப்படி கட்டுகின்ற கட்டிடம் தெற்கு மற்றும் மேற்கு ஒட்டிய அமைப்பாக இருக்க வேண்டும். எனது வாஸ்து பயணங்களில் தெற்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகளில் கட்டிடங்களை கட்டிய பின்னர் இடத்தை விட்டு மாடிப்படிக்கான அறைகளை அமைத்திருப்பார்கள்.

அவர்களிடம் இந்த அமைப்பு தவறு என்று சொன்னால் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள்.ஒரு வாஸ்து நிபுணரை வைத்துக்கொண்டு தான் இந்த கட்டிடம் கட்டினேன் என்பார்கள். இதுவும் மிகப்பெரிய தவறு இந்த இடத்தில் ஒரு ஊரில் மட்டுமே வாஸ்து சொல்பவர்களை நான் தவறு என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் என்னைப்போல தமிழ்நாடு முழுவதும் வாஸ்து பயணமாக செல்லும் போது எனக்கு கிடைக்கும் அனுபவத்தை வைத்து மட்டுமே சொல்லக்கூடிய விசயம் ஆகும்.


மேல் மாடியில் எக்காரணம் கொண்டும் இரண்டு குடும்பங்களை வாடகைக்கு வைக்கும்  அமைப்பில் வீடு கட்டுவது வாஸ்துவில் மிகவும் தவறு,

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

மனையடி பலன்கள்.
மனையடி பலன்கள்.

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]