வாஸ்து மூலம் ஒரு சின்ன மாற்றம்

சின்ன சாவியாக தான் எனது வாஸ்து ஆலோசனை இருக்கும்

வாஸ்துவிற்காக நான் ஒரு இடம் ஆலோசனை செல்கின்றேன் என்றால் ,அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சினை எதற்காக என்னை அழைத்துள்ளார்கள் என்பதனை தெரிந்து கொண்டு. அப்படிப்பட்ட பிரச்சினைக்கு வாஸ்து மாற்றம் செய்தால் பொருளாதார ரீதியாக பெரிய செலவு வைக்காத படி ஒரு சின்ன மாற்றம் வாஸ்து ரீதியாக செய்யும் போது அவர்களின் அனைத்து பிரச்சினைகளை தீர்க்க உதவக்கூடிய ஒரு சின்ன சாவியாக தான் எனது வாஸ்து ஆலோசனை இருக்கும். அங்கு போனதும் இதை உடையுங்கள்,அந்த கதவு மாற்றி வையுங்கள், இந்த அறை இங்கு வையுங்கள்,என்று சொல்வது கிடையாது.அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனையில் இருந்து தீர்வு மட்டுமே ஆக அந்த பிரச்சனையில் இருந்து அவர்கள் வெளி வந்து விட்டார்கள் என்றால், அவர்களின் வெற்றி பயணம் தொடங்கி விட்டது என்பது உண்மை.ஓரு சின்ன மாற்றம் மூலம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தினை நோக்கிய பயணம் மட்டுமே.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.

மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99767 21122,
+91 97868 21122,

whatsapp no :. +91 9965021122.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com
www.bannarivastu.com
www.suriyavasthu.com

E-mail: [email protected]

—————————
our best
survise’s in this areas:
————————
vastu consultant in chennai,
vastu consultant in coimbatore,
vastu consultant in tirupur,
vastu consultant in tirunelveli,
vastu consultant in erode,
vastu consultant In madurai,
vastu consultant in trichy,
vastu consultant in karur,
vastu consultant in dindigul,
vastu consultant in ooty,
vastu consultant in salem,
vastu consultant in tamilnadu,
vastu consultant in malaysia,
vastu consultant in srilanka,

Leave a Comment