சென்னை வாஸ்து நிபுணர் ஆலோசகர் | Central Chennai vastu consultant

சென்னை வாஸ்து நிபுணர் ஆலோசகர்,Central Chennai vastu consultant,Vastu Consultant in Avadi, Chennai – List of vastu shastra expert, specialists for home, kitchen, office, bedroom, pooja room, shops in Avadi,tamil vastu home plan, home vastu tamil, tamil vastu muraigal, tamil vastu main door, tamil vastu manaiyadi shastra, money plant vastu tamil, … Vaasthu, Vasthu consulting, Varahi Vastu Consultancy, Vastu tips, Vastu Shastra, Vasthu, Chennai Vastu, வாஸ்து சென்னை,

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாங்க வாஸ்து அறிவுரை/ Vastu consider while buying new Flat and Apartments

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாங்க வாஸ்து அறிவுரைகள்,Vastu tips to consider while buying new Flat and Apartments,அடுக்கு மாடி (Apartment) வீடுகளி‌ன் அடிப்படை வாஸ்து, அடுக்கு மாடி (Apartment) வீடுகளி‌ன் அடிப்படை வாஸ்து விதி, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் போன்ற இடங்களில் வாஸ்து, Vastu Specifications for Apartments, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாஸ்து, சென்னை வாஸ்து வாடிக்கையாளர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, வாஸ்து சாஸ்திரப்படி அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு, அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் என்னென்ன பயன்கள், வாஸ்து சாஸ்திரம், apartment vastu, … Read more

வாஸ்து படி வாஸ் பேசின் எங்கே வைப்பது?, according to vastu where to keep wash basin

dining room wash basin vastu tamil

வாஸ்து படி வாஸ் பேசின் எங்கே வைப்பது?, according to vastu where to keep wash basin ? # vasthu,சமையலறையில் sink வாஸ்து சாஸ்திரம்,vastu jothidam tamil,vastu Shastra,vasthu,house,construction,builders,plot,flat,வீடு,வாஸ்து,வாஸ்து சாஸ்திரம்,How to construct a toilet as per vastu,டாய்லெட்,கழிவறை,கழிப்பறை,toilet,toilet vastu /கழிவறை வாஸ்து/டாய்லெட் வாஸ்து / where to construct a toilet as per vastu,vastu jothidam tamil,vastu Shastra,vasthu,house,construction,builders,plot,flat,வீடு,வாஸ்து,வாஸ்து சாஸ்திரம்,How to construct a toilet as per vastu,டாய்லெட்,கழிவறை,கழிப்பறை,toilet,TV … Read more

Brookfield vastu Bangalore\வீடு விற்க எளிய பரிகாரம் வாஸ்து சாஸ்திரம்

Brookfield vastu Bangalore,வீடு விற்க எளிய பரிகாரம் வாஸ்து சாஸ்திரம், to sell home vasthu remadies,வாஸ்து தோஷம் நீங்க பரிகாரம், Simple Vaastu Dosh Remedies,வாஸ்து பரிகாரம்,வாஸ்து பரிகாரங்கள்,வாஸ்து சாஸ்திரம் பரிகாரம்,வாஸ்து தோஷ பரிகாரம்,வாஸ்து குறைபாடு பரிகாரம்,தமிழ் வாஸ்து பரிகாரங்கள்,வாஸ்து குறைபாடு நீங்க பரிகாரம்,எளிய வாஸ்து பரிகாரங்கள்,vasthu pariharam,vasthu pariharam in tamil,vastu pariharangal,vastu dosha pariharam,vastu dosha pariharam in tamil,vastu gayatri mantra in tamil வாஸ்து தோஷம் நீங்க பரிகாரம்,வாஸ்து குறைகள் … Read more

திருமண தடைகளுக்கு வாஸ்துவும் ஒரு காரணமா? , Is Vastu a Reason for Marriage delay

திருமண தடைகளுக்கு வாஸ்துவும் ஒரு காரணமா? , Is Vastu a Reason for Marriage delay?,Consultant,Vastu Awareness,Vastushastram,Vastu info,Consultancy services,Best Vasthu,vastu shastra,Amirthalingam Madhu,Vastudoubts,வாஸ்து,Best Vastu consultant in India,Chennai vastu,Vastu Tips For Home,Andal Vastu,Vastu remedies,Chennai Vasthu,Varahi Vasthu,வாஸ்து சாஸ்திரம்,Vaasthu,tamilvasthu,திருமணம் விரைவாக நடக்க வாஸ்து #Vastushastra #VastuPlan #Vastutamil #Vastutheni #VastuMadurai #VastuAdvice #VastuPlots #VastuBuilding #PlotsSelection #BuildingPlan #Drawing #Design #Residential #CommercialBuilding #BuildingConstruction #ExternalBuilding #BuildingStructural #StructuralDesign #ReConstruction #ExistingBuildings … Read more

வீட்டில் நீச்சல் குளம் அமைக்கலாமா?\ Swimming pool Vastu

வீட்டில் நீச்சல் குளம் வாஸ்து

ஒரு இல்லத்தில் நீச்சல்குளம் அமைப்பது என்பது வாஸ்து ரீதியாக சரியா என்று கேட்டால் என்னைப் பொறுத்த அளவில் தவறு என்றுதான் சொல்லுவேன். ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளங்கள் ஒரு இல்லத்தில் இருப்பதென்பது அமிர்தத்தைப் போலத்தான். அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. எவ்வளவு அகலம் எவ்வளவு தூரம் இல்லத்திற்கு அந்த நீச்சல் குளத்திற்கும்  என்பது மிக மிக முக்கியம், வீட்டில் நீச்சல் குளம் அமைக்கலாமா?, Swimming pool Vastu shastram, VastuEngineer tamil ,Swimming pool Vastu,Vastu tips for … Read more

Consultancy services, Best Vasthu, vastu shastra,

மனைகளில் மிகவும் இரண்டும் கெட்டான் தன்மை என்று சொன்னால் டி ஜங்ஷன் மனைகளைதான் சொல்ல வேண்டும். தென்வடலாக மனை அறுபதடி இருக்கும் போது, அதன் நடுவில் 30 அடிக்கு சாலைகள் நேராக வருகை தரும்பொழுது வாஸ்து ரீதியாக அனைத்து புத்தகங்களிலும் நன்மை என்று தான் கொடுத்து இருப்பார்கள். ஆனால் எனது பயணத்தில் சந்தித்த வகையில் இந்த மனைகள் தவறானவை ஆகும். இதில் கட்டட அமைப்பை ஏற்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும்.ஏற்கனவே இருந்தால் வேறுவழியின்றி வாஸ்து விதிகளுக்கு மாற்றி அமைக்கும்போது … Read more

Consultancy services, Best Vasthu, vastu shastra,

சாலைகளில் இல்லம் இருக்கும் அமைப்பு என்பது வாஸ்துவில் முதல் தரத்தில் பார்க்கப்படுகிறது . அந்த வகையில் வடக்கு சரிவாக உள்ள இடங்கள் முதல் தரமாகவும், கிழக்கு சரிவாக உள்ள இடங்கள் இரண்டாம் தரமாகவும் இருக்கின்றன. மூன்றாவதாக சம இடங்களாக இருக்கின்ற சாலைகள் இருக்கும் இடங்கள் மூன்றாம்தர இடங்களாக பார்க்கப்படுகிறது. மற்றவை நல்ல வாஸ்து விதிகளை இயக்கும் இடங்களாக இருக்காது. மேலும் விபரங்களுக்கு, Arukkani Jagannathan. வாஸ்து மற்றும் #ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர். நல்லதே நினைப்போம்.நம்பிக்கையோடுசெயல்படுவோம்.நலமாக வாழ்வோமாக. whatsapp/ ph : … Read more

வாஸ்து தத்துவத்தில் பொருந்தி வரும் மனை

மனைகள் வாஸ்து: வாஸ்து தத்துவத்தில் பொருந்தி வரும் மனையை மட்டும் வாங்குவது சிறப்பு . ஒரு குறையாக இருக்கும் மனையை திருத்தங்கள் செய்யும்பொழுது இட விரையம் மற்றும், பண விரயமும் ஏற்படும். இதனை வைத்துப் பார்க்கும் பொழுது நல்ல மனையும், தவறான மனையும் ஒன்றாக மாறிவிடும். ஆனால் ஒரு விஷயம். என்னதான் திருத்தங்கள் செய்தாலும் நல்ல மனைகள் இருக்கும் ஆற்றல் களம் என்பது அதிகமாக இருக்கும். அதாவது அந்த இடம் சதுரம் செவ்வகமாக மாறி விடும். பக்கம் … Read more

வாஸ்து தத்துவத்தில் பொருந்தி வரும் மனை

மனைகள் வாஸ்து: வாஸ்து தத்துவத்தில் பொருந்தி வரும் மனையை மட்டும் வாங்குவது சிறப்பு . ஒரு குறையாக இருக்கும் மனையை திருத்தங்கள் செய்யும்பொழுது இட விரையம் மற்றும், பண விரயமும் ஏற்படும். இதனை வைத்துப் பார்க்கும் பொழுது நல்ல மனையும், தவறான மனையும் ஒன்றாக மாறிவிடும். ஆனால் ஒரு விஷயம். என்னதான் திருத்தங்கள் செய்தாலும் நல்ல மனைகள் இருக்கும் ஆற்றல் களம் என்பது அதிகமாக இருக்கும். அதாவது அந்த இடம் சதுரம் செவ்வகமாக மாறி விடும். பக்கம் … Read more