கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கான வாஸ்து             வணிக உலகம் என்பது ஒட்டு மொத்தமாக இலாபத்தையே சார்ந்துள்ளது. ஆக லாபம் என்பது இல்லையென்றால் அதன் உலகம் இருக்காது.இதுதான் தொழிற்சாலைகளுக்கு உள்ள விதிமுறை.அதற்கு முக்கியமான காரணம், மிகக் கடுமையான சூழலிலும் கூட தொழிலில் தாக்குப் பிடிக்க வேண்டும்.அதாவது கடந்த வருடங்களில் CST மற்றும் பணபரிவர்தனை சார்ந்த பழைய ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் ஐநூறு ருபாய் மாற்றத்தை இந்திய தொழிற்சாலைகளுக்கு காலம் காலமாக பழகி வந்த … Read more