பூனைக்கு சிறிய வழி இருந்தால் போதும்.

     சந்தோசமாக வாழ்கின்றோமோ அந்த இடமே மிகப்பெரிய சொர்க்கம். ஒரு முறை   சிவபெருமானும் உமையம்மையும்  வானத்தில் உலா வந்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது ஒரு குளக்கரையில் ஒரு கொக்கு ஒற்றைக் காலில் நின்று கொண்டிருந்தது.உடனே அம்மை இந்தக் கொக்கு ஏன் ஒற்றைக் காலில் நிற்கிறது?”என்று கேட்டார்.சிவபெருமான்,”கொக்கே,உனக்கு என்ன வேண்டும்?சொர்க்கத்திற்கு வருகிறாயா?”என்று கொக்கிடம் கேட்டார்.‘சொர்க்கத்தில் அயிரை மீன் கிடைக்குமா?’என்று கேட்டது கொக்கு.கிடைக்காது என்றார் சிவன்.’அப்போ,சொர்க்கத்தை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.எங்கே அயிரை மீன் கிடைக்கிறதோ,அதுவே எனக்கு சொர்க்கம்.’என்றது கொக்கு.இது மனிதர்களுக்கும் … Read more