வாஸ்து ரீதியாக பணம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் தன்னிறைவு வேண்டுமா?

வாஸ்து ரீதியாக பணம்             உங்கள் வீடு ஆயாதி பொருத்தத்தில் விரையம் என்ற பொருத்த புள்ளிகள் குறைவான அளவாக மனையடி வாஸ்துவில் இருக்க வேண்டும்.அப்பொழுது மட்டுமே நீங்கள் பணத்தை ஈர்க்க முடியும். இன்று பணம் பெருக்க பல வழிகள் என்றும், பணத்தை ஈர்க்கும் ரகசியங்களை சொல்லித்தருகிறேன் என்று சொல்லும் நபர்களை நீங்கள் சந்தித்தாலும், உங்கள் எண்ணத்தை சீர்செய்யுங்கள் பழைய வேதனைகள் கடந்த கால பணம் சார்ந்த கசப்பான சம்பவங்களை நினைத்து … Read more