தவறான தெருக்குத்து வாஸ்து |Vastu for street focus | அன்னூர் வாஸ்து | Vastu Consultant in Annur

annur vastu

தவறான தெருக்குத்து வாஸ்து,Vastu for street focus,அன்னூர் வாஸ்து , Vastu Consultant in Annur ,annur vastu,Vastu Shastra consultants Annur, வாஸ்து நிபுணர் அன்னூர். Vaasthu Planners in Annur, நன்மை தராத தவறான தெருக்குத்து,தெருக்குத்து என்றால் என்ன ,வாஸ்து பலன்கள் தெருக்குத்து,Vastu Street-focus,VASTU STREET FOCUS EFFECTS ,Effects of Street Focus in Vastu,street-focus-effects,Vastu Shastra Street Focus,Roads – How they affects your vastu,வாஸ்து பூமிதோஷம் பார்க்க. गैर-लाभकारी संगठन.ஆண்டவர் … Read more

Vastu for road hits or therukuttu

Beneficial Troubleshooting … When choosing a place according to Vaastu, it is necessary to follow certain rules. Most importantly, when buying a place, we must look for something in the area. Thekkuttu is the street opposite a land. Therakuttu falls into two categories. They are good, bad and not good. Beneficial Northeast (north) south. Northeast … Read more

நல்ல தெருகுத்து மற்றும் தவறான வருவதை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது:

vastu for road hitting

நல்ல தெருகுத்து மற்றும் தவறான  வருவதை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது:       ஒரு வீட்டிற்கு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு தெருகுத்து என்பது மிக உன்னதமானது.இது போல் தெருகுத்து வருமானால் அவர்களால்  அவர்களின் வருமானம் என்பது மூலம் 25%  உழைக்காமலே கிடைக்கும் .   தென்கிழக்கில் தெற்கு தெருகுத்து:    இது போல தெருகுத்து ஒரு வீட்டிற்கு வருமானால், அவர்கள் செய்யகூடிய தொழிலுக்கு நிறைய கூட்டம் வந்து செல்வார்கள். இதனால் வருமானம் பெறுகும்.   வடமேற்கில் … Read more