வளமான வாழ்விற்கு வாஸ்து ஆலோசனை.

தெற்கு நோக்கிய வீடு

            .வளமான வாழ்விற்கு வாஸ்து ஆலோசனை கானல் நீராக மாறிய வளர்ச்சி. பணம்!……… உலகின் மனித உறவுகள் மற்றும் தொடர்புகள் என்பது பணத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே. எப்படி சூரியனை மற்ற கோள்கள் அனைத்தும் சுற்றி வருகின்றனவோ,அதுபோல மனிதர்கள் பணத்தை சுற்றி வருகின்றனர். மனிதன் படைத்த பணத்தில் அவனே அடிமையாக கிடக்கின்றான். பணத்திற்காக பெற்ற தந்தையை கூட அல்லது, பணத்திற்காக பெற்ற மகனையே கூட கொன்று விடக்கூடிய சூல்நிலையும், மற்றும் ஊர்வசி … Read more

புதுயுகம் தொலைக்காட்சியில் எனது வாஸ்து பேச்சு

புதுயுகம் தொலைக்காட்சியில் எனது வாஸ்து பேச்சு நேரம்’ நல்ல’ நேரம் நிகழ்ச்சி வழியாக மனையடி சாஸ்திர ஆயாதி குழி கணித பொருத்தங்கள் சார்ந்த பேச்சு மற்றும்,குழந்தை பிறப்பு சார்ந்த தடைகள் விலகும்ஆலயம் குறித்த பதிவுகள்மற்றும்வாஸ்துவில் மிக முக்கியமான பற்றிபேசி இருக்கின்றேன் பார்த்துபயன்பெறுங்கள்.