மேற்கு பார்த்த மனைகளுக்கான வாஸ்து.

Vastu for west facing house

மேற்கு பார்த்த மனை           எல்லா திசையை பார்க்கும் மனைகளும் நல்ல மனைகளே,ஆனால் நமது மக்கள் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பார்த்த மனைகள் மட்டுமே வாஸ்து அமைப்பில் நல்ல மனைகள் மற்ற திசைகளை பார்த்த மனைகள் கொஞ்சம் பலன் குறைந்த மனைகள் என்று நினைக்கின்றனர்.ஆனால் மேற்கு பார்த்த மனைகளில் இல்லங்கள் அமைக்கும் போது வாஸ்து விதிகளையும், பழந்தமிழர் மனையடி சாஸ்திரமான ஆயாதி பொருத்த அமைப்பை உட்புகுத்தி கட்டும் போது அற்புதமான வாழ்க்கை … Read more

எட்டு திசைகளில் மேற்கு திசைக்கு வாஸ்து.

மேற்கு திசைக்கு வாஸ்து.             ஒரு இல்லத்தில் மேற்கு திசைக்கு மத்திய பகுதியே மேற்கு திசைக்கு உரிய இடமாகும்.நமது சாஸ்திரம் இந்த இடத்தை வருணபகவானுக்கு இணையாக சொல்கிறது. மற்றும் ஜோதிட அமைப்பில் மழை என்றாலே இருட்டு விரிந்து சூரிய வெளிச்சம் அடங்கும். இந்த இடத்தில் சனி பகவான் ஆட்சி செய்யும் இடமாக விளங்குகிறது. இந்த இடத்தை தெற்கு திசையை எப்படி கையாள வேண்டுமோ அதுபோல கையாள வேண்டும். இந்த பகுதியில் … Read more

வாஸ்து குற்றங்கள் எந்தவகையில் அந்த வீட்டில் உள்ள ஆண்களை பாதிக்கும்

indian-business-people

ஆண்களை பாதிக்கும் வாஸ்து             ஒரு இல்லத்தில் ஆண்களையும், ஆண் வாரிசுகளையும்,குடும்ப தலைவர் மற்றும் மகன்கள் பேரன்கள்,பாதிக்கும் சூல்நிலையை ஒரு இல்லத்தின் வடகிழக்கில் இருக்கும் தவறுகள் துணையாக இருக்கும். வடகிழக்கில் இருக்கும் உயரமான அமைப்பு மற்றும், வடகிழக்கில் இடமே இல்லாது, கட்டிடம் கட்டி விடுவது,அப்படியே கட்டிடம் கட்டி இருந்தாலும், இடம் இருந்தும் திறப்புக்கள் இல்லாமல் இருப்பது போன்ற தவறுகள் அந்த வீட்டின் ஆண்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பினை கொடுக்கும். அதேபோல தென்மேற்கு … Read more