அடுக்குமாடி குடிஇருப்புகளின் வாஸ்து அமைப்பு.

service-apartments

அடுக்குமாடி குடிஇருப்புகள் Which flat is good to buy as per vastu shastra? Which place is better for Kitchen? How to select the flat in a apartment? Is vastu shastra applies to Apartments? We are looking to buy one Flat in an Apartment, does vastu works? Residents looking answer for such questions on Flats and Apartments. Population … Read more

வெற்றிக்கனியை பறிப்பது எப்படி?

vasthu consultant

வெற்றிக்கனியை பறிப்பது எப்படி நம்மிடம் இருப்பது நமது உழைப்பு தான் என்று தைரியம் வரவழைத்துக் கொண்டு மனதை உறுதிப் படுத்திக் கொண்டு, தன் முழுக் கவனத்தையும் செய்கிற தொழிலின் மீது திருப்புகிறவன் பசியை, தூக்கத்தை, மறந்து எடுத்த தொழில் ஒன்றே குறியாக உழைக்கிறான்; வெற்றி பெறுகிறான். தோல்வி வரும்; உண்மைதான். ஆனால், அதை அன்புடன் அணுகுங்கள்; பேசுங்கள். வெற்றி வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்கள். உறவாடுங்கள். உடலில் நோய் ஏற்பட்டாலும் சரி; சூழ்நிலை மோசமாக இருந்தாலும் சரி. இந்த உலகில் … Read more