வாடகை வீட்டில் இருந்து சொந்த வீடு செல்லவேண்டுமா/ வாடகை வீடு வாஸ்து/,Rented House Vastu

வாடகை வீட்டில் இருந்து சொந்த வீடு செல்லவேண்டுமா,வாடகை வீடு வாஸ்து,வாடகை வீட்டிற்கு வாஸ்து பார்க்க வேண்டுமா?,சொந்த வீடோ வாடகை வீடோ வாஸ்து,வாடகை வீடு, மாடி வீடு ,வாஸ்து விதிகள் ,சொந்த வீடு கட்டுவது,வாடகை வீட்டில் குடியிருப்பவர்கள் வீடு மாற்றம்,குடியேறுவதற்கு வீடு,வாடகை வீட்டில் பால் காய்ச்சும் முறை,Vastu Tips For Rented Homes,Rented House Vastu | Lease Homes | Tenants | Renters,Quick and Easy Vastu Remedies for Rented Homes, வீடு காலி … Read more

வாடகை வீட்டில் வாஸ்து ,வாடகை வீடுகளுக்கும் வாஸ்து ,vastu for rented house

Vastu_Awareness_Tips வாஸ்து பலன் வீட்டு உரிமையாளருக்கா? அல்லது வீட்டில் வாடகைக்குகுடியிருப்பவருக்கா?  வாஸ்து குறைபாடுகள் வாடகைக்கு இருக்கும் வீட்டிலும் ஒருவருக்கு பாதிப்பை கொடுக்குமா என்பதனை இக்கட்டுரை வழியாக பார்க்கலாம்.மனிதர்களாகிய நாம் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்ல வாகனங்களை பயன்படுத்துகிறோம். அந்த வாகனம் நம்முடைய வாகனமா அல்லது #வாடகை வாகனமா என்பது நமக்கு முக்கியம் கிடையாது.அந்த வண்டியின் சாலையில் செல்லக்கூடிய திறன் மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு நிலை என்பதும் அதன் வசதி அம்சங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம் ஆகும்.நாம் பயணம் … Read more