வெற்றி என்பது ரொம்ப சிம்பிள்.

வெற்றி என்பது ரொம்ப சிம்பிள். ஒவ்வொரு செயலுக்கும் இன்னொரு எதிர்வினை உண்டு இது நியுட்டனின் மூன்றாவது விதி. அது நல்லதாகவும் இருக்கலாம்; கெட்டதாகவும் இருக்கலாம். ”For every action there is an equal and opposite reaction” இதனை உயர் நிலை கல்வி காலத்தில் படித்திருக்கிறோம், நாம் ஒவ்வொரு செயலைச் செய்யும் பொழுதும், அதைச் செய்யலாமா வேண்டாமானு குழப்பமாக இருக்கும். வாலிப வயதில்”லவ் பண்ணலாமா, வேண்டாமா?” என்பது போல தான் இதுவும்.   இந்த ‘வேண்டாம்’ … Read more