நமது எண்ணங்களுக்கும் வாஸ்துவிற்கும் தொடர்பு உண்டா?

ஒருவருக்கு எப்போது வாஸ்து ஆலோசனை வேண்டும்

எண்ணத்தை மாற்றும் வாஸ்து நமது வீட்டில் குழந்தைகள் விளையாடும் பொம்மைக்கு சாவி மூலம் விசை கொடுக்கும் போது அதன் விசையின் சக்தி இருக்கும் வரை ஓடும்.அதற்கு முன்பே எதாவது தடைகள் இருந்தால் முட்டி மோதி நின்று விடும். ஆனால் அதுவே ஒரு தடுப்பு அமைப்பு இருந்து எறும்பு போன்ற ஒரு உயிரினமாக இருந்தால்,உடனடியாக வேறு பாதையில் பயணப்பட்டு தனது இலக்கை நோக்கி செல்லும்.ஆக அது பயணம் செய்ய அந்த உயிரினத்திற்கு எண்ணம் வேண்டும். அது போல ஒரு … Read more