சுற்றுபுறங்களில் இடம் வாங்குவது பற்றி வாஸ்து என்ன சொல்கிறது?

    சுற்றுபுறங்களில் இடம் வாங்குதல். தம்முடைய வீட்டிற்கு அருகில் குறைந்த விலைக்கு இடம் வருகிறது என்று இருந்தால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நாம் அந்த இடத்தினை வாங்கக்கூடாது. எக்காரணம் கொண்டும்,ஒரு இடத்தின் தெற்கு மேற்கு புறங்களில் உள்ள இடங்களை ஆராய்ச்சி செய்துகூட வாங்க வேண்டாம். ஆனால் நமது இடத்திற்கு வடக்கு பகுதி மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் உள்ள இடங்களை தாராளமாக வாங்கலாம். ஆனால் அங்கு உள்ள சாலைகளை அனுசரித்து ஒரு வாஸ்து நிபுணர் துணை கொண்டே வாங்குவது … Read more